Grön Arena

KynnefjällsNatur är en godkänd Grön Arena gård.  Här lär man sig att ta tillvara och utnyttja naturens resurser.  Med tanke på företagets ursprungliga inriktning så har vi löpande kontakt med och besök av flertalet företag. Detta innebär att deltagaren får ett större kontaktnät med möjlighet till ett eventuellt framtida jobb.

Tidigare utvärderingar från Sverige och Norge (ex. Inn på Tunet) har visat att människor som får vara med och utföra meningsfulla och konkreta sysslor på en gård, samt känna årstidernas och arbetets växling därefter känner en känsla av meningsfullhet. Alla sysslor anpassas naturligtvis efter individens behov och förutsättningar.

Valet finns att endast vistas hos oss några timmar dagtid eller stanna över en tid och övernatta i något av våra logier.

Välkomna att kontakta oss för mer information.

 

 

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.” 

Texten ovan är tagen från Hushållningssällskapets hemsida.